Transformatsioon

Life coaching. Elu teadlik muutmine.

Eve Vosman

Eve Brid Vosman

Life Coach

Igaühes meist on armastus – tung väljendada oma imelist olemust ning elada kogu hingest. Inimkond on kaotanud sideme südamega, kus on rahu, rõõm, tõde, vabadus, armastus.., oma tõelise olemusega. Minu missioon on teenida armastust, et inimesed leiaksid taas ühenduse südamega = armastusega = loojaga endas. Et hakkaksid juhtuma imed.

OM on hinge, meele ja keha harmooniat toetav nõustamis- ja heaolu keskus. OM aitab sisemise arengu nõustamise teel saavutada igakülgset tasakaalu, püsivat hingerahu ning ühendust südame ehk iseendaga.

On aeg mõista oma erilisust ning väge, teadvustada, et oma elu loojad oleme me ise. Iga inimese põhiolemus on armastus, kuid üksteisest ning iseendast eraldatuse maailm sunnib meid omaks võtma hirmupõhise minapildi. Haigused ning raskused on kui teeviidad oma tõelise olemuse juurde.

OM’i puhas ning toetav energia avab päevaaskeldustele kontrastiks vaikuse ja rahu ruumi, kuhu sisenedes ootab tulijat kohtumine iseendaga. Siin pole vaja kanda silte ega teiste või iseenda ootusi. OM’ist leiab tuge ja nõu, et õppida endas armastama kõiki oma tahke, leida selgus ja vabadus oma südamesoovide täitumise teel.

Tegutsedes Tartu kesklinna hubastes ruumides, OM on avatud kõigile.